Jméno pořadatele

Pořadatel: ÚAMK – VR Vsetín
Odpovědný zástupce: Jaromír Tomaštík
Adresa: Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín
Telefon: +420 733 401 669
E-mail: info@valasskarally.cz
Web: www.rally-sprint.cz


Organizační výbor:

Předseda: Jaromír Tomaštík
Členové: Markéta Matušincová, Eva Tomaštíková, Linda Tomaštíková, MUDr. Milan Procházka, Petr Procházka, Jakub Vaněk, Karel Pressler, Jan Bundil

Sportovní komisaři

Hlavní sportovní komisař: Petra Mynářová
Sportovní komisaři: Josef Vrátil, Zdeněk Bělák
Sekretář SSK: Jan Mochan

Pozorovatelé a delegáti

Bezpečnostní delegát AS AČR: Miroslav Smolík
Media delegát AS AČR: Karel Louda

Hlavní činovníci

Ředitel rally: Jaromír Tomaštík
Zástupci ředitele: Eva Tomaštíková
Zástupci ředitele: Markéta Matušincová
Tajemník rally: Eva Tomaštíková
Hlavní činovník pro bezpečnost: Petra Pilná
Hlavní technický komisař: Jiří Máša
Hlavní lékař: MUDr. Milan Procházka
Hlavní časoměřič: Hana Hlobilová
Činovník pro styk se soutěžícími: Milan Kneifel
Hlavní činovník pro tisk: Evžen Gargulák
Činovník pro životní prostředí: Markéta Matušincová
Vedoucí dispečinku: Pavel Štípek
Správce GPS: SAS Zlín, Vojtěch Valenta
Zpracovatelská skupina: SK PORS Plus v AČR, Ing. Ota Berka