Jméno pořadatele

Pořadatel: ÚAMK – VR Vsetín
Odpovědný zástupce: Jaromír Tomaštík
Adresa: Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín
a
Pořadatel: Valašská rally s.r.o.
Odpovědný zástupce: Jaromír Tomaštík
Adresa: Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín
Telefon: +420 733 401 669
E-mail: info@valasskarally.cz
Web: www.rally-sprint.cz


Organizační výbor:

Předseda: Jaromír Tomaštík
Členové: Petra Hříbková, Rudolf Kouřil, Markéta Matušincová, MUDr. Milan Procházka, Eva Tomaštíková, Linda Tomaštíková

Sportovní komisaři

Hlavní sportovní komisař: Petra Mynářová
Sportovní komisaři: Miloslav Regner, Martin Venuš
Sekretář SSK: Jan Mochan

Pozorovatelé a delegáti

Bezpečnostní delegát AS AČR: Miroslav Smolík
Media delegát AS AČR: Karel Louda

Hlavní činovníci

Ředitel rally: Rudolf Kouřil
Zástupci ředitele: Jaromír Tomaštík
Tajemník rally: Eva Tomaštíková
Hlavní činovník pro bezpečnost: Jaromír Tomaštík
Hlavní technický komisař: Jiří Máša
Hlavní lékař: MUDr. Milan Procházka
Hlavní časoměřič: Hana Hlobilová
Činovník pro styk se soutěžícími: Jakub Hofbauer
Hlavní činovník pro tisk: Evžen Gargulák
Činovník pro životní prostředí: Eva Tomaštíková
Vedoucí dispečinku: Pavel Štípek
Operátoři RZ: Hlaváček Milan, Zwettler Petr, Škach Radek
Správce GPS: SAS Zlín, Petr Konečný
Operátor ONI: Václav Štípek
Zpracovatelská skupina: SK PORS Plus v AČR, Ing. Ota Berka